Komunikat
Dodane przez Kasia dnia 27 marzec 2018 22:39

Informujemy wszystkich członków Oddziału o podpisaniu przez PTTK umowy z firmą Orange Polska SA, na mocy której wszyscy członkowie naszego Towarzystwa będą mieli możliwość skorzystania ze specjalnej oferty tej sieci telefonii komórkowej.

Więcej >>>


Treść rozszerzona

Informujemy wszystkich członków Oddziału o podpisaniu przez PTTK umowy z firmą Orange Polska SA, na mocy której wszyscy członkowie naszego Towarzystwa będą mieli możliwość skorzystania ze specjalnej oferty tej sieci telefonii komórkowej.

Prosimy o zapoznanie się z jej warunkami i upowszechnienie tej informacji wśród członków PTTK z macierzystego Oddziału np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, iż niebawem prześlemy do Oddziału drugą ofertę firmy Orange przeznaczoną wyłącznie dla członków Zarządów Oddziałów, Oddziałowych Komisji Rewizyjnych i Oddziałowych Sądów Koleżeńskich oraz pracowników Oddziałów i ich jednostek. Będzie ona obejmowała m.in. możliwość skorzystania z wymiany telefonu.

Aby uniknąć nieporozumień, z treścią tej drugiej oferty prosimy zapoznać wyłącznie osoby, których dotyczy.

Wszelkie pytania dotyczące wszystkich ofert prosimy kierować wyłącznie do upoważnionych przedstawicieli PTTK i Orange, których dane są zawarte w opisach.

Pierwsza oferta obejmująca członków PTTK:

»» Oferta dla członków PTTK - podstawowa (VOICE)

»» Oferta dla członków PTTK – dodatkowy internet (DATA)

 

 Z turystycznym pozdrowieniem

 Sekretarz Generalny ZG PTTK

(-) Paweł Mordal